Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά των καλών γονέων σύμφωνα με τους ειδικούς - Roula Stamatopoulou - The Art of Makeup
Skip to main content

The Mom

Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά των καλών γονέων σύμφωνα με τους ειδικούς

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2023
από την Χριστιάννα Κυριτσοπούλου

Αρκετοί έχουμε αναρωτηθεί αν είμαστε ή τι είναι αυτό που κάνει ένα καλό γονιό. Μετά από μελέτες οι επιστήμονες έχουν να μας δώσουν απάντηση όσον αφορά τα κοινά χαρακτηριστικά που έχουν οι καλοί γονείς.

Φαίνεται πως το κοινό χαρακτηριστικό που έχουν οι καλοί γονείς είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Αυτό σημαίνει πως έχουν ενσυναίσθηση η οποία τους βοηθά να κατανοήσουν τα συναισθήματα των άλλων, να μπουν στη θέση τους και να αντιληφθούν τα αίτια που οδηγούν στην εκάστοτε συμπεριφορά.

Ακόμη έχουν αυτεπίγνωση, μια από τις θεμέλιους λίθους της συναισθηματικής νοημοσύνης, που τους δίνει την ικανότητα να αναγνωρίζουν τις διαθέσεις, τα συναισθήματά τους αλλά και το ότι οι διαθέσεις τους μπορούν να επηρεάσουν τους άλλους. Τέλος μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους είτε για τις χαρές είτε για τις αποτυχίες τους αναλαμβάνοντας το βάρος της επίλυσης των προβλημάτων τους.