Μπορεί η τηλεόραση να επιδράσει θετικά σε ένα παιδί; - Roula Stamatopoulou - The Art of Makeup
Skip to main content

The Mom

Μπορεί η τηλεόραση να επιδράσει θετικά ένα παιδί;

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2023
από την Χριστιάννα Κυριτσοπούλου

Στις μέρες μας ακούμε πολύ συχνά πως ένα παιδί δεν πρέπει να περνά πάνω από 1 ώρα στην τηλεόραση ή σε κάποια οθόνη και οι περισσότερες γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να το καταφέρουμε. Σύμφωνα όμως με μελέτες έχει αποδειχτεί ότι η χρήση της οθόνης μπορεί να έχει και θετική επίδραση στο παιδί, με προϋποθέσεις όμως.

Αυτό που προκαλεί αρνητικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη ενός παιδιού έχει να κάνει με τα αδύναμα ερεθίσματα που μπορεί να παίρνει από ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Δηλαδή η αδύναμη αφήγηση, το γρήγορο μοντάζ και τα πολύπλοκα ερεθίσματα το δυσκολεύουν να αντλήσει ή να γενικεύσει πληροφορίες.

Υπάρχει όμως θετική επίδραση όταν το περιεχόμενο είναι κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού ειδικά αν είναι σχεδιασμένο να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση. Κάτι ακόμα που βοηθά είναι να παρακολουθεί το πρόγραμμα μαζί με έναν ενήλικα έτσι ώστε να του δίνεται η ευκαιρία να κάνει ερωτήσεις, να σχολιάζει και να επεξεργάζεται αυτά που βλέπει.